Bijbelboek Orgel

Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:39

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de sabbat


Datum: 15 augustus 2022

Zondag 21 augustus leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10:00 en 18:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens gaat de preek over wat Jezus zegt in Marcus 2:27: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens om de sabbat. Hij zegt dat omdat men Hem kwalijk neemt dat Hij op de sabbat genezingen verricht. Jezus bedoelt te zeggen dat de sabbat niet een vorm is waarin de mens zich helemaal moet voegen en waar alles aan ondergeschikt is, maar de ruimte waarin God helend en bevrijdend tot ons komt. Jezus voegt eraan toe dat Hij Heer is over sabbat.
’s Middags gaat de preek over Jesaja 21:11-12. Vluchtelingen uit Duma (Edom) zoeken asiel in Jeruzalem. Het zijn donkere tijden, vol dreiging en onzekerheid. Ze vragen aan de profeet of het al dag wordt, dat wil zeggen: of er andere tijden komen. Hij antwoordt dat er wel licht komt, maar het donker blijft ook. Maar ze moeten niet bij de pakken neerzitten en vertwijfelen. ‘Kom terug, vraag weer!’, zegt hij. We doen er goed aan altijd weer naar God toe te gaan. In zijn licht gaan we ook licht om ons heen zien. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel