Orgel Bijbelboek

Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.

Zacharia 4:6

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de wonderbare spijziging


Datum: 01 augustus 2022

Zondag 7 augustus leidt broeder H. Aperloo uit Wilnis de dienst om 10:00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De preek gaat over de tekst Markus 6: 37 en het thema: “Geven jullie hen maar te eten”, over leerling zijn van Jezus. De overbekende geschiedenis van de wonderbare spijziging van meer dan 5000 mensen. De ingezamelde vijf broden en twee vissen waren voor Jezus meer dan genoeg om alle aanwezigen te eten te geven. Dit keer is de focus niet zozeer gericht op dit wonder op zichzelf. We staan meer stil bij het leren op Jezus te vertrouwen, Hem steeds beter leren kennen, in Hem geloven en je door Hem laten inschakelen. Als leerling van Jezus moeten we dicht bij Hem leven en ons afhankelijk van Hem opstellen. Zo mag je ontdekken wat Hij je wil geven om ingeschakeld te worden in Gods Koninkrijk. Dan kom je nooit met lege handen te staan. Hij wil ze vullen. Vijf broden en twee vissen; zeven betekent: voor God is het genoeg.
Om 18:30 uur leidt ds. G. van Vliet uit Beverwijk-Westzaan de avonddienst, waarin we luisteren naar Genesis 2, waarbij we ontdekken dat de Bijbel ons niet alleen vertelt dat de Heere onze God ons gemaakt heeft, maar dat Hij dat ook gedaan heeft met een doel. De Heere God heeft ons mensen geschapen met de bedoeling dat wij zouden genieten, werken, gehoorzamen aan God en het goed zouden hebben met elkaar.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel