Orgel Bijbelboek

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over burgerrecht in de hemel


Datum: 18 juli 2022

Op zondag 24 juli leidt ouderling D.H. Visser uit Mijdrecht de dienst om 10:00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Vanmorgen een paar verzen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (Filip. 3: 17 – 4 :1). Wij zijn Nederlanders en hebben Nederlands burgerrecht. Paulus schrijft hier dat door het geloof in de Here Jezus Christus wij burgerrecht in de hemel hebben. Wat betekent dat voor ons leven op aarde? Wat betekent dat voor onze toekomst?
Om 18:30 uur leidt ds. H. Raveling uit Hilversum de avonddienst.
In de vakantietijd worden er heel wat kilometers afgelegd, heel wat reizen gemaakt. Hoewel de vakantie vaak iets is om naar uit te zien, kunnen we best weleens opzien tegen de reis zelf. Ook in het oude Israël werd veel gereisd. Wie de grote Joodse feesten mee wilde vieren, moest in de hoofdstad Jeruzalem zijn bij de tempel van God. Zo maakten veel Joden lange, maar ook gevaarlijke reizen naar Jeruzalem. Tijdens hun reizen zongen ze de pelgrimsliederen, waaronder Psalm 121, om de moed erin te houden. Hoe sprak Psalm 121 tot de mensen toen en hoe kan het een lied voor onderweg worden voor ons vandaag? Laten we het zondagavond met elkaar ontdekken!
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel