Orgel Bijbelboek

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolossenzen 2:6-7

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over hoe God helpt


Datum: 11 juli 2022

Op zondag 17 juli leidt ds. P.J. den Hertog uit Amsterdam de dienst om 10:00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De Schriftlezing is uit 1 Samuël 1:1-20 en het thema: God, help me.
Het zit Hanna niet mee. Een vrouw die haar het leven zuur maakt. En het verlangen naar een eigen kind dat niet in vervulling gaat. Hoe zoek je dan je weg? Bij wie kun je dan aankloppen? Hanna gaat bidden. Wat levert dat op?
Om 18:30 uur leidt ds. N. Vennik uit Hoofddorp de avonddienst.
Jezus blijft steeds weer verrassen. Als iemand vraagt voor welke mensen hij wat kan betekenen en welke mensen overgeslagen kunnen worden, dan geeft hij geen antwoord op die vraag. Hij zegt met zoveel woorden: niet naar anderen kijken, maar naar jezelf. Hoe zullen mensen in jouw omgeving je taxeren als het gaat om goede aandacht geven? Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel