Bijbelboek Orgel

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolossenzen 2:6-7

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het persoonlijke afscheid van Petrus


Datum: 23 mei 2022

Op zondag 29 mei leidt ds. C. van Atten uit Leiden beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De ochtenddienst gaat over het laatste gedeelte uit Johannes. Daarbij staat de vraag centraal: hoe heeft Jezus nu afscheid genomen vlak voor zijn hemelvaart? De Bijbel zegt daar een paar dingen over, heel bijzonder is dat er ook iets staat over het zeer persoonlijke afscheid van Petrus. We zien dat liefde daar een belangrijke rol in speelt, maar ook wat daar uit voortvloeit.
De middagdienst gaat over Psalm 10. Daarin stort David zijn hart uit over alles wat hem wordt aangedaan. Hij smeekt de Here God om het geweld van de vijanden te beëindigen en gericht te houden en zo recht en gerechtigheid te doen. En hij weet dat God dat zal doen! Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel