Orgel Bijbelboek

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Kolossenzen 3:4

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over wijsheid en verstand


Datum: 16 mei 2022

Op zondag 22 mei leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens: Van wie kun je tegenwoordig nog op aan? De wereld is vol leugen en bedrog, op het grote terrein van deze wereld (leugens rond oorlog), in de samenleving (waarom is er een ‘nieuwe’ politiek nodig?). En ook tussen mensen onderling schuurt het meer dan eens: ‘Hoe weet ik dat ik jou kan vertrouwen?’ Midden in die onzekerheid is de boodschap: God is trouw. Daarover denken we 's morgens na.
's Middags: Wat is wijsheid? Wie kan zeggen dat hij/zij wijs is? En hoe komt een mens aan wijsheid? We weten allemaal dat wijsheid en verstand twee verschillende zaken zijn. Soms hebben mensen ze allebei, maar er zijn anderzijds mensen met een kop met verstand, maar heel onwijs… en anderzijds zijn er heel eenvoudige mensen met grote wijsheid. Wat leert de Bijbel over dit thema? Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel