Orgel Bijbelboek

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden

2 Korintiers 8:9

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het lege graf


Datum: 26 april 2022

Zondag 1 mei leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht de diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens: In de wereld, maar helaas ook in de kerk is er heel wat gediscussieerd over het lege graf van de Here Jezus. Was het graf echt wel leeg en hoe is Jezus dan opgestaan? Vreemd eigenlijk die discussie, omdat er n.b. al op Goede Vrijdag sprake is van heel veel lege graven, vanwege het feit dat ontslapen heiligen werden opgewekt (zie Mattheus 27: 52.53). Trouwens, wist je dat ook?
's Middags gaat de verkondiging over Johannes 11: 25.43.44. Het valt ons misschien niet moeilijk om mee te gaan in de verwijten van de twee zussen Martha en Maria in Joh. 11. Ze hebben Jezus toch vroeg genoeg een boodschap gestuurd dat hun broer Lazarus ernstig ziek is. Waarom moest het allemaal zo lang duren voordat Jezus kwam? En als Jezus dan komt, is hun broer Lazarus al overleden en ligt hij al vier dagen in het graf. Jezus komt toch veel te laat? Of komt Hij toch op (Zijn) tijd?! Zit u/jij zelf misschien ook met het probleem dat uw/jouw gebeden te laat verhoord worden? "Heer, ik heb U zo nodig! Waar blijft U toch?" En Jezus komt toch niet te laat?!
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel