Orgel Bijbelboek

Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Galaten 6:18

Nieuws

Terug naar overzicht

Goede Vrijdag en Pasen vieren in De Wegwijzer


Datum: 12 april 2022

Goede Vrijdag, 15 april, leidt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum de dienst die om 19:30 begint. De preek gaat over Jezus en Barabbas. Op Goede Vrijdag gedenken christenen het sterven van Jezus. Voor gelovigen het hoogtepunt van hun geloof: Jezus stierf voor mijn zonden. Het volk van Israël koos voor de moordenaar Barabbas. Zij hadden hem liever dan Jezus. Hoe is dat mogelijk?

Eerste paasdag, zondag 17 april leidt ds. B. de Graaf uit Nunspeet beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. De verkondiging gaat zondagmorgen over "Het wonder van het geopende graf". De vrouwen gaan er bedroefd heen, zonder hoop. Maar God opent het graf en zij veranderen in mensen die het wonder niet kunnen bevatten. Ze gaan het de anderen vertellen. En ze krijgen de belofte mee, dat ze Hem zullen zien in Galilea. Hun verdriet verandert in hoop en blijdschap.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel