Bijbelboek Orgel

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Mattheüs 6:24

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een indringende vraag


Datum: 29 maart 2022

Op zondag 3 april leidt ds. H.D. Rietveld uit Nijkerk beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De morgendienst staat in het teken van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal, op zondag 10 april. De verkondiging heeft als thema: De gehoorzaamheid van Jezus. Hebreeën 5: 8 zegt dat Hij, hoewel Hij Gods Zoon was, de gehoorzaamheid heeft moeten leren in Zijn lijden. Waar wij mensen moeite hebben met al het leed in de wereld, heeft Hij die dus ook gehad in een persoonlijke worsteling met Zijn Vader. Maar dan om er voorgoed een einde aan te maken. Dat is immers de betekenis van Zijn kruisoffer.
’s Middags gaat het over Jezus’ vraag of Hij wel het geloof zal vinden op aarde wanneer Hij terugkomt. We lezen daarover in Lukas 18: 1-8. Een nog steeds indringende vraag, zeker nu kort geleden een rapport uitkwam over toenemende ontkerkelijking in ons land. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel