Bijbelboek Orgel

De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Johannes 20:25

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een kijkje in de hemel


Datum: 10 januari 2022

Zondag 16 januari leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 16 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens is de schriftlezing uit Openbaring 4. Er zullen weinig mensen zijn die niet eens graag even ‘om het hoekje in de hemel’ zouden willen kijken. De hemel is ver bij ons vandaan voor ons gevoel. God woont er, de Heiland is er na zijn hemelvaart, onze ontslapen geliefden zijn er… Wat zou je er eens graag iets van willen zien, hoe het er uitziet en hoe het er aan toe gaat. In deze dienst gaat er een deur in de hemel open en mogen we zomaar naar binnen kijken… bent u benieuwd naar wat we te zien krijgen?
's Middags is de schriftlezing uit Genesis 17: 1-7 en Openbaring 21: 1-3, 22. Wij belijden in de middagdiensten aan het eind van de dienst dat onze God de ‘Almachtige’ is. Maar juist dat woord en de gedachte dat God overal boven staat en alles bestuurt, geeft ons –behalve moed en vertrouwen– niet zelden aarzeling en twijfel. Immers: wat moet je daar nu mee als je ziet dat oorlogen, honger, pandemieën altijd maar doorgaan en dat God daar ogenschijnlijk niets aan doet? Wat moet je van die almacht denken als je te maken kreeg met geweldig onheil in je leven? Het zijn enorme vragen die ons geloof in die God zomaar kunnen doen wankelen. Maar… hoe spreekt de Bijbel nu eigenlijk over Gods almacht?
De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel