Orgel Bijbelboek

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Romeinen 8:10

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over oud en nieuw combineren


Datum: 03 januari 2022

Op zondag 9 januari leidt ds. H. de Bruijne uit Ermelo beide diensten om 10 en 16 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens is de schriftlezing uit Markus 2: 18 – 22. Het nieuwe leven dat Jezus met Zich mee brengt is onvergelijkbaar anders dan het oude leven dat gekenmerkt wordt door zonde, vergankelijkheid, lijden en dood. Oud en nieuw vallen niet te combineren, net zoals een nieuw stuk textiel zich niet laat verwerken op een oude lap stof.
's Middags leest de predikant verder uit Markus 4: 1 – 25. Sinds Jezus' komst gaat er een ongekend helder licht schijnen in de wereld. Alles wat duister is wordt opgehelderd. Het kwaad wordt ontmaskerd en teniet gedaan. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel