Orgel Bijbelboek

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Johannes 3:5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de omgekeerde wereld


Datum: 13 december 2021

Op zondag 12 december leidt ds. H.H. Klomp uit Veenendaal de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. In de morgendienst lezen we het adventsevangelie uit Lucas 1:26-38. De tekst voor de prediking is vers 32a de woorden: `Deze zal groot zijn!` Kinderen leren in deze kersttijd weleens het versje zingen over Jezus als: o Kindeke klein, o Kindeke teer! U ben gekomen uit de hemel bij ons op aarde neer! En zo is het ook gegaan. Maar Jezus is geen Kind gebleven. Hij is als baby geboren omdat wij toen ook al zondaar waren. Maar Hij is volwassen gegroeid om als Man van smarten aan het kruis van Golgotha het offer van Zijn leven te geven. Dat heeft de Heere Jezus volmaakt gedaan toen Hij riep: het is volbracht! God de Vader was er zo tevreden over dat Hij Hem opgewekt heeft als Koning in Glorie. En zo is Jezus nu bezig vanuit de hemel om Zijn volk op aarde zalig te maken. Ken jij/kent u Hem al als uw/jouw persoonlijke Zaligmaker?! Gezegende kerstdagen toegewenst!
's Middags om 16 uur leidt  prof. dr. A. Huijgen uit Kampen de dienst met het thema: De omgekeerde wereld. Rijken worden rijker en armen worden armer - het is nog nooit anders geweest. Toch zingt Maria, zelf een arm meisje uit Nazareth, over de omgekeerde wereld door Gods ingrijpen: rijken komen met lege handen te staan, maar hongerigen krijgen meer dan genoeg. Dat staat er te gebeuren als de Verlosser geboren wordt, van wie zij de moeder is. Ook voor ons valt er veel te verwachten in deze tijd van Advent. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel