Orgel Bijbelboek

Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.

Jesaja 54:5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over blijde en wonderlijke verwachting


Datum: 29 november 2021

Op zondag 5 december leidt ds. H.D. Rietveld uit Nijkerk de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
In de morgendienst gaat de preek over Lukas 1: 39–56. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth. Twee vrouwen in blijde èn wonderlijke verwachting. In een donkere wereld dragen ze het geheimenis van Gods redding met zich mee en verwonderen zich daarover.
In de middagdienst om 16 uur leidt kandidaat A. Veuger uit Nijkerk de dienst over Jozua 3. Thema: "God brengt Zijn volk in het beloofde land". Het volk Israël staat aan de rand van het beloofde land. Maar ze kunnen er niet komen, ze moeten nog door de Jordaan. Hoe komen ze ooit door die onmogelijke situatie heen? God is trouw en houdt Zijn beloften. Hij brengt Zijn volk in het beloofde land. Wat betekent dat voor ons in de moeilijke situaties die we meemaken? De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel