Orgel Bijbelboek

Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.

Zacharia 4:6

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over Gods goedheid


Datum: 15 november 2021

Zondag 21 november leidt ds. C. van Atten uit Leiden beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.
In de morgendienst gaat de preek over Psalm 34. Daarin looft David de goedheid van God na een bevrijding en verlossing. Mensen kunnen veel vragen hebben als het gaat over Gods goedheid. Maar David heeft het toch duidelijk ervaren. Wij mogen het ontvangen in de gave van Christus en de Geest. Aan het Avondmaal mogen we die goedheid zien en proeven.
In de middagdienst gaat het over een aspect van de vrucht van de Geest: goedheid. Daarin gaat het over de goedheid van mensen. Daar kun je ook veel vragen over hebben, maar door de Geest gaan mensen toch goedheid laten zien, ook al is dat met vallen en opstaan. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel