Bijbelboek Orgel

14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

Johannes 10:14-15

Nieuws

Terug naar overzicht

Dankdag vieren in De Wegwijzer


Datum: 01 november 2021

Op woensdag 3 november wordt er dankdag gevierd in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. Elk jaar wordt op de eerste woensdag van november de dankdag gevierd.
Om 15 uur leidt ds. J.A. de Kok uit Voorthuizen de kinderdienst, waarin het zal het gaan over Lukas 17:11-19. Jezus komt daar tien melaatsen tegen, die Hem om hulp vragen. Ze worden alle tien genezen, maar er is er maar één die terugkomt om onze Heiland te danken. Dankdag is een reminder dat we ontzettend veel hebben om de Heere voor te danken. Een beetje zoals je vroeger van je moeder te horen kreeg: “En wat zeg je dan?”, zo zal de preek een reminder zijn om de Heere te danken.
Om 19:30 leidt ds. C. van Atten uit Leiden de Dankdag avonddienst met het thema : Danken....? Het gaat in die dienst om een tekst uit de Bijbel: Klaagliederen 3. Dat hoofdstuk is geschreven nadat Jeruzalem door vijandelijke legers vrijwel met de grond gelijk gemaakt is.  Het boek is vol met klachten daar over. Wij zouden misschien nu ook heel wat te klagen hebben: Corona, milieu, wantrouwen, tweedelingen, politiek. En toch: midden in dat boekje Klaagliederen staat iets opvallends. Wat, hoe en waarom, dat komt in deze avonddienst aan de orde. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel