Bijbelboek Orgel

Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

1 Tessalonicenzen 5:20

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het Levende Water


Datum: 11 oktober 2021

Op zondag 17 oktober leidt ds. P.W.J. van der Toorn uit Bunschoten de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De tekst voor de prediking is dan Johannes 4:13-14. Als Jezus een Samaritaanse vrouw bij een put ontmoet, ontspint zich een bijzonder gesprek. Van een gewone vraag naar water gaat Jezus al snel de diepte in als Hij het heeft over levend water. Dat gaat over Hemzelf. Hij wil ons leren wat de bron is waaruit we ons leven vullen. Alle bronnen buiten Hem zijn als zout water: je blijft drinken, maar het lest je dorst nooit. Maar wie in Hem gelooft, vindt het Levende Water, het ware geluk.
's Middags om 17 uur leidt ds. J.W. Schoonderwoerd uit Schiedam de dienst met het thema: Het nieuwe Jeruzalem. We mogen op grond van Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten. Daar zal ook een nieuw Jeruzalem zijn. In Openbaring 21 staan prachtige dingen over die stad. Zoals over de ligging en de grootte, maar ook wat de stad wel of niet binnenkomt. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel