Bijbelboek Orgel

Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Matthe├╝s 19:24

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het Koninkrijk van God zoeken


Datum: 05 oktober 2021

Zondag 10 oktober leidt student J. Verschoof uit Lisse de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Miljoenen Europeanen zijn vanuit de leegte, somberheid en duisternis van het heidendom, tot een nieuw leven opgewekt. Een leven met God. Een leven met de Zaligmaker Jezus. Dat begon met één vrouw. De éérste gelovige in Europa: Lydia, een verkoopster van mooie rode stoffen. Eerst kende ze God niet, maar de Heere opende haar hart. Vanaf dat moment kon ze zingen: ‘Ik kniel bij Uwe kribbe neer, O Jezus, Gij mijn leven. Ik kom tot U, en geef U Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart, bij U geborgen wezen.’ In de preek kunnen we horen over hoe de Heere haar hart opende en ze zalig werd.
's Middags om 17 uur leidt student E.S. van der Heide uit Apeldoorn de dienst en leest uit Mattheüs 6: 19-34. Jezus wijst ons op de vogels in de lucht en de lelies in het veld. We moeten iets leren van hoe de vogels in het leven staan. We moeten ook iets leren door te kijken naar de lelies in het veld, vooral als we kijken naar hoe God voor ze zorgt. Wees niet bezorgd maar zoek eerst het Koninkrijk van God! In de preek ontdek je meer wat dit gedeelte zegt over onze grote God. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel