Bijbelboek Orgel

Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.

Jesaja 54:5

Nieuws

Terug naar overzicht

Leven in de nabijheid van God


Datum: 13 september 2021

Zondag 19 september leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Deze zondag mogen we als gemeente van Christus het Heilig Avondmaal vieren.
Als inleiding op deze bijzondere tafelgemeenschap staan we in de morgen stil bij Psalm 34:9. Het thema: God maakt van een zondig dieptepunt een genadig keerpunt. Wanneer de dichter van deze psalm, David in zijn grote schuld en moeite tot God gaat, komt God hem bijna "lijfelijk" tegemoet. Zo mag David het ervaren en het ons doorgeven, zodat wij het ook mogen weten en ervaren in ons geloof: "Proef en zie dat de HEERE goed is!"
 In de middagdienst pakken we de draad op van de bijna tastbare nabijheid van God in onze Here Jezus Christus. In Galaten 2:20 zegt Paulus het nog veel "dichterbijer" en directer als David. Wil je weten hoe dichtbij God in Jezus bij zijn vertrouwende kinderen, ja bij mij persoonlijk is? Thema: Christus leeft in mij! Dat betekent het opgeven van mijn oude identiteit. Maar met mijn nieuwe identiteit, waarvan Jezus de kern is, is er een wonderheerlijk leven mogelijk in de nabijheid van God.

De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel