Bijbelboek Orgel

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Blij en enthousiast zijn over God


Datum: 23 augustus 2021

Op zondag 29 augustus leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep beide diensten om 10:00 en 18:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Ochtends gaat de preek over psalm 1. Een mens wil graag een gelukkig leven. Hoe krijg je dat? Er wordt nogal eens gesproken over de rol van influencers. We worden allemaal beinvloed door andere mensen of door dingen die we meemaken. Het zal belangrijk zijn dat we zelf ook blijven nadenken. Psalm 1 wijst ons de weg naar God en wat Hij ons te zeggen heeft. Gelukkig ben je als je daarnaar luistert.
's Avonds om 18:30 gaat het dan over psalm 75. Die psalm laat zien dat een mens echt blij en enthousiast kan zijn over God. Ook al is er aanvankelijk nogal wat twijfel omdat je zoveel ziet wat je moeilijk kunt rijmen met Gods bestuur. Het lijkt net of het kwaad ongehinderd zijn gang kan gaan. Psalm 75 laat zien dat er toch reden is om God te eren.
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel