Bijbelboek Orgel

Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

1 Tessalonicenzen 5:20

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het geheim bewaren


Datum: 16 augustus 2021

Op zondag 22 augustus leidt prof. dr. A. Huijgen uit Kampen de morgendienst om 10:00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staat van de bevestiging van Ernst Jan Lensink als diaken, en afscheid van van Adriaan Verburg.
De tekst voor de verkondiging in de morgendienst is: Tim. 3:15-16. Thema: Het geheim bewaren. Normaal houdt een geheim op, geheim te zijn als je het vertelt. Met het geheim van het christelijk geloof is het anders: dat wordt al eeuwen gedeeld, maar het blijft een geheim. In deze dienst wordt een nieuwe diaken bevestigd en staan we erbij stil dat het geheim bewaard wordt (1) in de kerk, (2) door te belijden en (3) dat dit geheim van God is.
 's Avonds om 18:30 leidt ds. R.G. den Hertog uit Amsterdam de dienst. Welke plek heeft de kerk in de wereld? Hoe bewegen volgelingen van Christus zich in hun omgeving? Aan de hand van de geschiedenis van de genezing van een verlamde door Petrus en Johannes (Handelingen 3:1-10) zullen we stil staan bij deze vragen.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel