Orgel Bijbelboek

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeziers 2:10

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de dood van Stefanus


Datum: 20 juli 2021

Zondag 25 juli leidt ouderling H. Aperloo de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. De tekst voor de verkondiging is Handelingen 7:54-60 en het thema: "Stefanus, eerste martelaar in de christelijke kerk". Stefanus is een volgeling van Jezus Christus. Tegenover het Joodse sanhedrin verdedigt hij zich tegen de aan hem gerichte aanklachten en getuigt hij dat Jezus Christus zijn redder is. Hij haalt zich daarmee de woede op de hals van deze raad en daarmee tekent hij zijn doodvonnis. Stefanus mag een blik in de hemel slaan. Hij ziet de heerlijkheid van God en aan Zijn rechterhand ziet hij Jezus staan, Zijn Verlosser. Als hij dat zegt, stormen de mannen van de Joodse raad op hem af en stenigen Stefanus buiten de stad. Er is een overeenkomst tussen de kruisdood van Jezus Christus en de dood van Stefanus. Beiden bidden voor hun vijanden. We staan stil bij het feit dat Jezus bij diens sterven Zijn geest gaf in de handen van Zijn hemelse Vader. Stefanus stelt zijn geest in de handen van de Heere Jezus. Stefanus wordt gedood om zijn belijdenis. Hij erkent en aanvaardt Jezus als zijn Heere. Bij de geschiedenis van Stefanus denken we ook aan de vervolgde christenen in de wereld. Ook zij worden buitengesloten, opgesloten, gemarteld of gedood als zij openlijk getuigen dat zij volgeling van Jezus Christus zijn.
's Avonds om 18:30 uur leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep de dienst. De tekst voor de verkondiging is 1 Petrus 5: 10,11 De God van alle genade. Er zijn soms van die gebeurtenissen die iedereen bezighouden. Bv een ernstig geweldsmisdrijf of een ramp. Je beseft opeens dat je kwetsbaar bent. Je zoekt steun en houvast. Wie kan je helpen? President Obama begon op een keer in zo'n situatie te zingen "Amazing Grace". Dat sloeg aan. Nu gaat het zondagavond over de God van alle genade. Wellicht spreekt het u en jou ook aan.
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel