Bijbelboek Orgel

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Romeinen 15:13

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de geestelijke wapenrusting


Datum: 05 juli 2021

Op zondag 11 juli leidt kandidaat A. Veuger uit Nijkerk de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De verkondiging gaat over Numeri 21: 1-9, het thema: Zie omhoog en blijf leven. Het volk Israël is op reis door de woestijn. Er is steeds weer tegenslag en de reis duurt nu al veertig jaar. Ze houden het niet meer vol en komen in opstand tegen God. God straft met een slangenplaag. Mozes bidt voor het volk en hij moet van God een koperen slang maken. Er is maar één redmiddel, één medicijn. Iedereen die daarnaar kijkt blijft in leven. Zo is het ook met het geloof. Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat Hij is als de verhoogde slang. We hebben als mensen in dit leven met allerlei slangen te maken: moeiten, zorgen, ziektes, problemen etc. Door in de Heere Jezus te geloven hebben we uitzicht op het eeuwige leven.
's Avonds om 18:30 uur is de voorganger ds. N.C. Smits uit Purmerend. Richteren 3 vertelt de geschiedenis van Ehud en Eglon. Het lijkt wel een film! Een aanslag, een ontsnapping en een overwinning. Middenin deze film wordt het stil. Ehud heeft een boodschap van God. Het is een vrij onbekende Bijbelse geschiedenis, maar die helpt ons toch om moed te vatten en de geestelijke wapenrusting met daarin het zwaard van het Woord op te nemen.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel