Bijbelboek Orgel

Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Lukas 6:41

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over gebed in de Duisternis


Datum: 28 juni 2021

Zondag 4 juli leidt ds. D. Visser uit Amersfoort beide diensten om 10 en 18:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens gaat de preek over Gods wapenrusting uit Efeze 6:10-20. De tekst is vers 16: hanteer het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. De Boze richt zijn pijlen op de gemeente van God, op wat haar rijkdom en roeping is. Maar Jezus is Overwinnaar. In zijn Naam bidden we: verlos ons van de Boze.
's Avonds gaat de preek over Psalm 88. Thema: Gebed in de Duisternis. Insteek voor de preek is: depressiviteit. Kan ook een christen depressief zijn? De dichter belijdt: God is mijn heil. Toch is het heel donker in zijn leven. Hoe die duisternis en zijn geloof zich tot elkaar verhouden, komt aan de orde. Dat gebeurt in het licht van de kruisiging van Jezus.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel