Orgel Bijbelboek

Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

Jesaja 28:16

Nieuws

Terug naar overzicht

Uitzenddienst in De Wegwijzer


Datum: 05 april 2021

Op zondag 11 april is er een uitzenddienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. In deze dienst gaan zowel Ds Vos voor als Ds van der Linde namens het landelijk bureau zending en diaconaat.
Ds Vos wordt uitgezonden voor missionair diaconaal werk dat gedaan wordt vanuit De Grace Farm in Malawi. Jaarlijks kunnen 600 boeren op geleende grond en met gekregen zaad een bedrag verdienen voor de bouw of de restauratie van hun eigen huis. En de schoolkinderen uit de buurt kunnen terecht op een school van 180 kinderen met 30 kinderen in de klas, in plaats van 100 op de overheidsschool. Thema: Christelijke barmhartigheid aan moslim naaste in de omgeving. De moslim naaste heeft een streepje voor in de Bijbel. De omvattende belofte van God over zijn bescherming en zijn relatie gold voor Abraham en zijn kinderen. Voor Ismael en Izaak. God was beiden trouw. Beiden waren ze ontrouw tegenover God. Hun nakomelingen zetten zich tegen hen af. Door Christus en door Zijn Heilige Geest worden we geholpen in de trouw aan God. Die hulp is er ook voor de moslim naaste. Paulus legt dit uit in Galaten 4.
 's Middags om 17 uur leidt student J.A. de Kok uit Voorthuizen de dienst. Vorige week was het Pasen. De boodschap van Pasen is: Jezus leeft! Hij is opgestaan! In deze dienst gaan we met elkaar nadenken over wat dit ons te zeggen heeft. We staan stil bij Kolossenzen 3:1-3. De boodschap van dit Schriftgedeelte is: een kind van God leeft met Jezus en is opgestaan met Hem. Wat dit betekent, en wat dit van ons vraagt, zal centraal staan in de verkondiging.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt           volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel