Bijbelboek Orgel

Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten, indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken.

Spreuken 25:21

Nieuws

Terug naar overzicht

Goede Vrijdag en Pasen in De Wegwijzer


Datum: 29 maart 2021

Goede Vrijdag in De Wegwijzer
Vrijdag 4 april is het Goede Vrijdag, dan leidt ds. G. Vos de dienst om 19:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Prachtig dat op zondag 28 maart het avondmaal gevierd is vanuit Marcus 14.
Op Goede Vrijdag wordt Marcus 15 vers 38 gelezen. Kort voor of na de woorden van Jezus 'het is volbracht' scheurt het hoge zware gordijn voor het heilige der heilige van de tempel doormidden. Sinds mensenheugenis staan op dat gordijn twee gevleugelde engelen afgebeeld. Geen boodschappers in dit geval maar bewakers. We zien deze bewakers verschijnen in Genesis 3 om te verhinderen dat de mensen binnengaan in het paradijs. De plaats waar God woont bij de mensen. De boodschap is overduidelijk. Christus sterven heeft de toegang geopend. Daarom wordt in de preek het goede van Goede Vrijdag uitgelegd!

Paasvieringen in De Wegwijzer
De Wegwijzer over 'ongelovige' Thomas
Zondag 4 april, eerste Paasdag, leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Op de Paasmorgen wordt over de opstanding gelezen vanuit Marcus 16. Onze samenleving heeft de betekenis van Pasen veranderd. Het verwachtingsvolle van de lente wordt doorgetrokken naar het hele leven. Niet langer kniezen; moed vatten! De boodschap van Pasen is een andere. Geloof dat God zijn zoon Jezus Christus heeft doen opstaan uit de dood om u en jou door dit geloof en in deze relatie met zich te verzoenen! Bidt maar dat God het geloof in je opwekt zodat je vrede en verwachting krijgt.
's Middags om 17 uur leidt ds. J. van der Wal uit Baarn de dienst. Pasen, het verhaal van Jezus’ opstanding: het is toch niet te geloven? Als nuchter en weldenkend mens kun je er niet bij. Laat nou één van Jezus’ volgelingen ook zo denken. We kennen hem als de ‘ongelovige Thomas’. Of hij zo ongelovig was, valt te betwijfelen. Maar hij laat zich niet zomaar iets wijs maken. Hij gelooft niet in sprookjes. Je zult je misschien in hem herkennen. Wat zou Jezus hem -en ons- te zeggen hebben?

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel