Bijbelboek Orgel

En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertigvoud, zestigvoud en honderdvoud toe.

Marcus 4:8

Nieuws

Terug naar overzicht

In vertrouwen het sterven tegemoet gaan


Datum: 22 maart 2021

Zondag 28 maart leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal met 30 genodigden.
's Morgens om 10 uur is de kerntekst Marcus 14 vers 26. Jezus heeft heel Zijn leven door de psalmen gezongen. Het leven met God wordt geleefd met zijn ups en downs, met zijn vreugde en strijd. De psalmen maken ons dat bewust en helpen ons bij het bidden. Zo zingt Hij ook met Pascha. De psalmen 115-118 zijn aan de orde bij de beëindiging van het Pascha. Staande worden de liederen aangeheven. Jezus is het Paaslam. Tijdens dit Pascha gaat Hij geslacht worden. Hij zingt erover terwijl hij zijn sterven tegemoet gaat. In het vertrouwen dat God hem daarna zal opwekken!
's Middags om 17 uur is de kerntekst Marcus 14 vers 21. Jezus zei tegen hen: Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Jezus weet dat hij de verschrikkingen van het Kruis alleen tegemoet zal treden.  Daarna heeft hij allen opgezocht die Hem verlaten en verloochend hebben. Hij doet dat nog. Dat is de boodschap aan allen die menen dat ze het bij Christus hebben verknald. Schaam je niet. Voel je niet te groot. En laat je vinden!

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel