Orgel Bijbelboek

Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Psalmen 125:1

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over zelfovergave aan het kruis


Datum: 15 maart 2021

Zondag 21 maart leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens om 10 uur is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal op 28 maart. Jezus ging voorop, zo staat het in Marcus 10 vers 32-34. Hij weet door zijn voortdurende omgang met de hemelse Vader dat zijn zelfovergave aan het kruis nu is gekomen. De discipelen denken ook wel dat er wat staat te gebeuren, maar niet dat wat Christus denkt, maar denken aan zijn troonsbestijging. Dat blijkt duidelijk uit hun vraag: mogen wij straks naast u zitten wanneer eindelijk de troon van David weer in onze handen is?  Zou dat nog kunnen? Dat Christus woorden een andere weg wijzen dan wij als leerlingen willen gaan?
's Middags om 17 uur is de Schriftlezing Mattheus 26. Dan staan we stil bij de verzoeking van Jezus. Eerder werd Jezus verzocht door Satan. Nu laat God van tevoren zien wat de God verlatenheid inhoudt. Heeft Christus de zijnen zo lief, dat hij in hun plaats de God verlatenheid ingaat? Is zijn vertrouwen zo groot dat God Hem volgens zijn belofte daaruit zal doen opstaan? Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel