Bijbelboek Orgel

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,


Filippenzen 3:20

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over vertrouwen in de toekomst


Datum: 08 maart 2021

Op zondag 14 maart leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens om 10 uur wordt gelezen uit het Evangelie naar Johannes 19:5.
Wie lacht niet, die de mens beziet... Dat is een uitdrukking die we wel gebruiken als mensen iets geks doen. De hoogste Romeinse politieke gezagsdrager Pilatus probeert het medelijden van de mensen op te wekken, als hij een gemartelde Jezus in carnavalsachtig koningskostuum aan hen showt. Hij hoopt dat ze meelij zullen krijgen en dat hij deze onschuldige Jezus niet hoeft te laten terechtstellen. Maar tegenover Jezus is neutraliteit geen optie. ‘Kijk eens naar deze mens’, zegt Pilatus. Als we goed kijken, zien we dan Jezus, die als verworpene met Gods ontferming naar ons toekomt?
's Middags om 17 uur is de Schriftlezing Jacobus 4:13-17. Waar denk je over een jaar te staan? Een paar jaar geleden vonden we dat een gewone vraag voor een functioneringsgesprek. Inmiddels heeft Covid19 al onze plannen door de war gegooid. Wat is nog zeker? Jakobus komt op voor een heel andere manier van leven en denken. Wat is Gods bedoeling met ons leven? Als we ons daarop oriënteren zijn we in zijn hand en kunnen we vertrouwend de toekomst in gaan.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel