Bijbelboek Orgel

Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

Jesaja 43:1

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over eer in de gemeente


Datum: 19 januari 2021

Op zondag 24 januari leidt ds. A.J. van der Toorn uit Leiden de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
We lezen Genesis 23 en Hebreeën 11,13-16, het thema van de preek is: “Geloven dat het beste nog komt”. Geloven én blijven geloven, ze gaan beide niet vanzelf. Dat was al niet zo in de tijd van Abraham, maar voor christenen in de eerste eeuw én vandaag is dat niet anders. Wat betekent het om God ‘op zijn woord’ te geloven? En hoe blijf je geloven als zelfs de dood komt, terwijl Gods belofte nog voor een belangrijk deel onvervuld blijft? Het blijkt eindeloos de moeite waard om God te (blijven) vertrouwen en zo te leven en zelfs zo te durven sterven.
's Middags om 17 uur leidt ds. G. Vos de dienst, met als kerntekst 1Korinthe 12:22. Paulus noemt in vers 22 ‘die delen van het lichaam die het zwakst lijken, die zijn het meest noodzakelijk.’ En de oneervolle delen het belangrijkst. Een sterk mens is erg onthand wanneer hij geen pink heeft om het vuiltje uit zijn oog te wrijven. En een beer van een vent is helemaal onthand wanneer hij buikloop heeft en er geen toilet is voor zijn oneervolle delen. Zijn bips. Met zulke humor zet Paulus gemeenteleden met beide benen op de grond die zich zelf belangrijk maken met geestelijke dingen. Jezus zegt: zonder mij kunt Gij niets doen. De gesloten gebedshanden, weinig eervol, die maken je sterk om echt te dienen.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel