Orgel Bijbelboek

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden

2 Korintiers 8:9

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een actief gebedsleven


Datum: 11 januari 2021

Zondag 17 januari leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De morgendienst gaat over Openbaringen 2: 1-7. De apostel Johannes is gescheiden van de gemeenten die hij dient in de omgeving van Efeze. Hij schrijft naar de hoofdgemeente. Ze is actief en volhardend, maar is toch haar eerste liefde kwijtgeraakt. Als Christenen en als gemeenten zoeken we naar wat ‘meer’. Zou de eerste liefde dat ‘meer’ kunnen brengen?
In de middagdienst gaat het over het bidden. Waarom leert Christus ons bidden tot onze Vader? Christus heeft toch alle macht in de hemel en op de aarde? Wat missen mijn medegemeentelid en mijn naaste wanneer ik niet een actief gebedsleven ken?
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel