Bijbelboek Orgel

Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:39

Nieuws

Terug naar overzicht

Herbezinning over de blijde boodschap


Datum: 04 januari 2021

Op zondag 10 januari leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Het thema is dan: Herbezinning over de blijde boodschap. De periode na de uitstorting van de Heilige Geest wordt door Jezus Christus genoemd: de laatste dagen. De dagen waarin het werk van Christus tot zijn doel komt. Mensen leren door het werk van Christus in onze plaats en in ons, om in harmonie te leven met God, de medegemeenteleden en de naaste. In deze lange periode van de laatste dagen staat God soms voor een tijd tegenslagen toe. Omdat er altijd zogenaamde Christenen zijn die Hem wel met de mond belijden maar die Hem verder maar laten praten. In Openbaringen 9 en Openbaringen 16 worden deze mensen door plagen tot bezinning gebracht. De schrijver Johannes heeft dit geleerd van Jezus zelf in Lucas 21.
’s Middags om 17 uur zal ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de dienst leiden. Dan is de Schriftlezing: Filippenzen 1:12-26 en het thema: Alles tot eer van Christus.
Het valt allemaal niet mee in deze tijd. Een lockdown is vervelend, je hebt het idee dat er zoveel dingen niet mogelijk zijn. En wat doet dit met de kerk en de verkondiging van het goede nieuws van Jezus Christus? Paulus schrijft uit de gevangenis een brief aan de gemeente in Filippi. Gevangenschap is nog zwaarder dan onze lockdown of quarantaine, zeker in die tijd. Dat is echter niet wat Paulus noemt, hij zegt dat wat hem is overkomen juist tot bevordering is voor de evangelieboodschap. In de omstandigheden zoekt hij naar wat Christus kan eren, en daar is hij blij om. Zijn persoonlijke leven, of hij zal sterven of in leven zal blijven stelt Paulus ook in dienst van Christus. Het belangrijkste is dat Jezus Christus wordt grootgemaakt.
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel