Bijbelboek Orgel

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Handelingen 20: 35b

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een troostboek


Datum: 21 december 2020

Op zondag 27 december, de laatste zondag van 2020, leidt ds. M. Bot uit Maassluis de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. In Psalm 46 staat: al leven we in onzekere en moeilijke tijden: wij zijn niet bang! De Psalm zegt: 'wij zullen niet bang zijn, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.' want: 'De Here der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. '
Om 17 uur leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep de middagdienst die gaat over Jeremia 31:3. God zegt daar: "Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde". Juist in lockdown tijd is er behoefte aan liefde. Mensen missen het menselijke contact. In Jeremia 31 gaat het over mensen die te maken hebben met verbroken banden, ze zijn uit elkaar gescheurd, worden in ballingschap gevoerd. Dan krijgen ze een troostboek mee. De eeuwige liefde van God.
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel