Orgel Bijbelboek

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden

2 Korintiers 8:9

Nieuws

Terug naar overzicht

Eerst zien en dan pas geloven


Datum: 23 november 2020

Zondag 29 november leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
's Morgens is de kern Lucas 1:18 en 34. De oude, vrome Zacharias vraagt waaraan hij kan weten dat wat de engel zegt ook gebeurt. Hij gelooft God dus niet op zijn Woord, Hij wil eerst zien, en dan pas geloven. Het probleem is niet dat hij een teken vraagt, in de Bijbel geeft God vele tekenen, onder andere aan Abraham en Gideon. Het probleem is dat Zacharias eerst een teken wil, voordat hij in beweging komt. Op het moment dat het er op aankomt gelooft hij niet. Maria krijgt een minstens zo overrompelende boodschap. Zij vraagt: Hoe zal dat in zijn werk gaan? Zij laat daarmee zien dat ze gelooft dat God doet wat Hij zegt en ze vraagt alleen maar hoe God wil dat ze doet.
's Middags draait het om Psalm 25:15 en 22. Psalm 25 laat zich omschrijven als een ‘gebed om Gods genadige bewaring’. In vers 15 geeft de dichter te kennen waarvoor hij bewaard moet worden: het kwaad om hem heen en in hemzelf. In vers 22 en 23 vult hij in waardoor hij bewaard hoopt te worden, dat God hem metterdaad omgeeft met zijn genadige bescherming en leiding.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel