Orgel Bijbelboek

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Johannes 14:2

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een troostrijke boodschap


Datum: 09 november 2020

Zondag 15 november leidt kandidaat P.A. Kok (Bunschoten) beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
's Morgens is de Schriftlezing uit 1 Thess. 5:1-11 (focus: vers 9). In deze dienst zal er ook voorbereiding zijn op de viering van het Heilig Avondmaal op 22 november. De vraag is waar wij vrede en veiligheid hopen te vinden. Zeker in deze tijd worden we daarbij bepaald. Wie dat op de verkeerde plaats zoekt, zal onverwacht geconfronteerd worden met verderf (als gevolg van de toorn van God). Wie het echter op de goede plaats zoekt, zal de zaligheid (redding/ zielsgeluk) verkrijgen, door onze Heere Jezus Christus.
's Middags wordt 1 Thess. 5:12-26 gelezen, vers 24 wordt uitgelicht. Een bekende tekst, maar wat wordt er precies mee bedoeld? Dat blijkt met roeping te maken en ergens toe bestemd zijn. Vanuit de context van het Schriftgedeelte valt dit scherper te stellen en te concretiseren. En zo blijkt er ook een hele troostrijke boodschap in mee te komen. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel