Orgel Bijbelboek

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5

Nieuws

Terug naar overzicht

Bevestiging jeugdouderling in De Wegwijzer


Datum: 27 oktober 2020

 

Op zondag 1 november leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk, waarin een jeugdouderling bevestigd wordt in het ambt.
Er is niemand die niet iets of iemand volgt. Bijna altijd om er op onze manier beter uit te komen. En opeens wordt je geroepen. Dat ervaren mensen die door de Heilige Geest worden stilgezet bij de nodiging van Jezus Christus. Volg mij. Zonder voorwaarden aan de kant van Jezus. Toch laat je gaandeweg heel wat dingen los en heel wat dingen na. Zo verging het Mattheus. Hij volgde meteen toen Jezus hem benaderde. Hij gaf meteen zijn corrupte baan op. De Here zorgde voor hem. En hij had de handen vrij om bij te leren en om te dienen.
's Middags om 17 uur leidt ds. N.C. Smits uit Purmerend de dienst. Verzoening lijkt vaak een utopie. Onmogelijk. Herstel van verstoorde relaties is een wensdroom. Daarvoor zit de verwijdering en de boosheid vaak veel te diep. Toch is juist verzoening hét woord waarmee de Bijbel benoemt wat Jezus Christus heeft bewerkt en nog steeds bewerkt. Paulus spreekt in 2 Korintiërs 5 over een nieuw begin.
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel