Orgel Bijbelboek

Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:39

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over vertrouwelijke omgang met God


Datum: 05 oktober 2020

Op zondag 11 oktober leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Schriftlezing is Psalm 25: 14, thema: Wie zou dat niet willen? Vertrouwelijk gaat de Here om met diegenen die Hem vrezen. Zijn verbond maakt Hij hen bekend. Vertrouwelijke omgang, ook wel vertaald met vriendschappelijke of intieme omgang met de hoge en heilige God. Voor hen die God vrezen. Binnen de ruimte van het verbond. Hoe wordt ik in het Oude en Nieuwe Testament op weg geholpen? Wie zou dat niet willen?

Om 17 uur leidt ds. M. Bergsma uit Utrecht de dienst over Filippenzen 1:1-11 met het thema: Wat God begint dat maakt Hij af. Dat schrijft Paulus aan de gemeenschap van christenen in Filippi. Hij is ervan overtuigd dat God het goede werk dat Hij bij hen begonnen is zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Dit is een grote troost voor iedereen die een volgeling van Jezus is. Dat je gelooft in Jezus Christus is Gods werk. Maar dat je het zult volhouden om te geloven is ook Gods werk. God maakt af wat Hij begon! Dat is een troost voor als je geloven moeilijk vindt om vol te houden. Houd moed. Het is een troost voor als je deze tijd van wachten en onzekerheid moeilijk vindt. Er is iets wat zeker wel doorgaat: het werk van God in je leven! Wat dat werk van God is en hoe God in ons afmaakt wat Hij begon, dat wordt in de verkondiging uitgelegd.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel