Bijbelboek Orgel

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Handelingen 20: 35b

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over medeleven van de Koning


Datum: 28 september 2020

Zondag 4 oktober leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Morgendienst: In de gemeente van de Here Jezus Christus is het woord ‘dienen’ een sleutelwoord. Hoe snel gebeurt het niet – met alle goede bedoelingen – dat wij de neiging hebben om te heersen… dat we onze mening zó belangrijk vinden dat iedereen daarvoor moet buigen. Dat kan juist in een kerkelijke gemeente heel risicovol zijn. We gaan daarom dat woord ‘dienen’ eens goed bekijken. En dan hebben we in Jezus zelf een voorbeeld: kwam Hij niet om te dienen en niet om te heersen? We willen zien wat dat voor ons persoonlijk en voor ons samen betekent.

Middagdienst: Als er in de samenleving iets rampzaligs gebeurt, doet het goed als er door Koninklijk Huis aandacht aan wordt gegeven. De Koning en Koningin beijveren zich om aan die aandacht gezicht te geven. Waar mogelijk brengen zij een bezoek en betuigen hun meeleven. En aan hun gezichten kun je vaak zien dat het leed hen persoonlijk raakt. In de christelijke gemeente leven wij onder de hemelse Koning. Hoe laat Hij zien dat ons leed en verdriet – waar niemand vroeger of later aan ontkomt – Hem raakt?

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel