Orgel Bijbelboek

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Johannes 14:23

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het beloofde land


Datum: 14 september 2020

Op zondag 20 september leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk, waarin een kind gedoopt wordt. 

Terug naar het beloofde land. De zorgen voor ouders en kinderen zijn het gesprek van de dag in de tijd van Jesaja. Een tijd van buitenlandse en binnenlandse dreiging. En Jesaja heeft maar een antwoord. Blijf op de Here vertrouwen. Hij houdt zich aan zijn beloften. Maar de mensen durven niet. Juist daardoor overkomt hen dat waarvoor ze bang zijn. Dan zal de Here de zorg voor de kinderen op zich nemen. Hij zal ze in zijn armen terugbrengen naar het beloofde land. En de ouders volgen. God zorgt beter voor hun kinderen dan zijzelf.

Om 17 uur leidt ds. Vos een leerdienst over Heidelbergse Catechismus 39. Het evangelie dringt erop aan om het beeld van de naaste in takt te laten en niet vals te getuigen. 

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel