Orgel Bijbelboek

En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertigvoud, zestigvoud en honderdvoud toe.

Marcus 4:8

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over gelijkwaardig samenleven


Datum: 08 september 2020

Zondag 13 september leidt drs. D.J.T. Hoogenboom uit Utrecht de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Hoe gaan we als samenleving om met verschillende bevolkingsgroepen? Zijn wit en zwart in ons land wel echt gelijkwaardig? En hoe gaan we ermee om als de cultuur van de ene groep de ander pijn doet? Dat is een vraag die velen op het moment bezig houdt. Het is ook de vraag die in Handelingen 15 speelt. Het Joodse volk heeft een geschiedenis met God de HEERE. Maar door de preken van Paulus zijn er ook niet-joden die God aanbidden als hun Heere en Koning. Kunnen die twee groepen samen leven? En hoe moeten ze zich dan gedragen? Zondag lezen we de brief die het sluitstuk is van een uitgebreide conferentie in Jeruzalem over dit thema.

Om 17 uur is de voorganger ds. M. Bot uit Maassluis. In het Oude Testament staat het verhaal van Job. Eerst was hij rijk, maar raakte alles kwijt. Nu schreeuwt hij zijn wanhoop uit. Hij kan en wil niet meer verder. Dat kan ons vandaag ook overkomen. We staan er in de preek bij stil dat Jezus met diep medelijden begaan is met lijdende mensen.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel