Orgel Bijbelboek

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

1 Petrus 1:24-25

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over Maria en Martha


Datum: 20 juli 2020

Op zondag 26 juli leidt ds. C. van Atten uit Leiden de dienst om 10 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. De preek gaat over Maria en Martha (Lucas 10: 38-42). Maria zit bij Jezus, Martha is druk aan het dienen en bedienen. Vlak er voor staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar het doen toch wel erg belangrijk is. Terwijl dat in de geschiedenis van Martha en Maria het tegendeel aan de hand is. Het geheim ligt in: wat gaat voor: bij of voor? Thema is: Bij en voor!

's Avonds om 18:30 uur leidt ds. G. Vos de dienst. Jezus stelt de vraag wat je woorden betekenen voor de ontvanger of voor de besprokene. In Spreuken 10:18 staat: Wie haat verbergt, is een leugenlip. Wie laster verbreidt, is een dwaas. Deze woorden werkt Jezus uit in de bergrede. Na zondag 42 (omgaan met bezit) nu het thema van zondag 43. Wanneer je spreekt over een ander houdt je dan aan de instructie van Christus. Eerlijk zijn in het belang van de zaak en letten op het belang van alle mensen.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel