Bijbelboek Orgel

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting.

2 Korintiërs 1:3

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over Fake News


Datum: 14 juli 2020

Zondag 19 juli leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur over Openbaringen 1 met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Fake News: wie denkt daarbij niet aan Trump, die alleen mensen verdraagt die hem vleien. Hoe anders is het met Christus. Hij bleef zich inspannen voor mensen die hem niet vleiden. Om van Hem te ontvangen wat ze zelf niet hebben: redding, verbinding met Hem, waarheid spreken en echt liefhebben, echt nederig zijn. Onder de indruk zijn van de waarheid van Christus. 

's Avonds om 18:30 uur leidt drs. M. Bergsma uit Utrecht de dienst. In Psalm 123 (een Psalm is een lied, een gebed uit de Bijbel) gaat het om het opzien naar God, om Hem te volgen. Het beeld dat daarvoor gebruikt wordt in deze Psalm is dat we onze ogen opslaan naar God, zoals een slaaf de hand van zijn heer of een slavin de hand van haar meesteres volgen. Zo, zegt de Psalm, volgen onze ogen de Heer, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn. Het is een geladen beeld. Allereerst vanwege het beeld van een slaaf of slavin. Wij denken dan aan allerlei vormen van slavernij die wij kennen uit onze geschiedenis en de gruwelen daarvan. Maar hier in de tekst is het toch anders: slavernij bestond in Israël maar het had geen racistische achtergrond. Het had vooral een economische achtergrond en er bestonden strenge regels voor. Het is niet zomaar te vergelijken met de dingen waar wij meteen aan denken. Dat merk je ook aan deze Psalm. Het gaat hier om een huiselijke vertrouwelijke setting en er spreekt een vertrouwelijkheid uit in de band tussen de dienaar en zijn meester of tussen de slavin en haar meesteres. De slaaf volgt de hand van de Heer. Het is de hand die aanwijzingen geeft. Het is ook de hand die gul kan uitdelen. In het kennen, het vertrouwd zijn met de bewegingen en gebaren van deze hand ligt hoop op veel goeds. En zo mogen onze ogen God volgen. Wat is God aan het doen? Waar leidt Hij ons heen? Wat mogen we verwachten uit Zijn goede hand te ontvangen? Dat zijn de vragen die wij onszelf mogen stellen aan de hand van deze Psalm. Maar waar moeten we dan heen kijken? Wij die leven in deze tijd, met het bombardement aan prikkels dat op ons afkomt, in deze tijd van Corona en economische onzekerheid. Waar moeten wij dan heen kijken om God te kunnen volgen met onze ogen. De Bijbel zegt dat we dan naar Jezus Christus moeten kijken. Dat we in Hem God zien en Zijn liefde voor mensen. Hoe dat werkt? Dat zal een van de dingen zijn die in de preek aan de orde komen.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel