Bijbelboek Orgel

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Handelingen 20: 35b

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over gelijke behandeling


Datum: 06 juli 2020

Zondag 12 juli leidt ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de dienst om 10 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Kan er in de kerk sprake zijn van discriminatie of racisme, al is het misschien onbedoeld? We zouden daar graag nee op antwoorden. In Handelingen 6 vinden we echter een geschiedenis waarin we lezen dat een groep Grieks sprekenden, weliswaar onbewust, verwaarloosd wordt. Deze klacht, dit protest, wordt niet weggewuifd, maar heel serieus opgepakt door de twaalf Apostelen. Want dit mag niet gebeuren in de kerk. Jezus Christus is immers gekomen voor allen. De Geest is uitgestort op alle vlees, ongeacht taal, afkomst of cultuur. Waar dat goede nieuws verteld wordt, moet het ook blijken in daden, in dat iedereen gelijk behandeld wordt. En waar dat gebeurt, groeit het Woord, is het tot zegen voor de kerk.

's Avonds om 18:30 uur leidt ds. G. Vos de dienst over Exodus 20:15 en Lukas 12 vers 16-21. Door het geloof wordt je weer erfgenaam. Een diamant in het nieuwe testament die weinig wordt beseft. Je wordt weer kind van God en daarmee erfgenaam van hemelse heerlijkheid en de nieuwe aarde. God zegt tegen zijn zonen in Lukas 15: al het mijne is het uwe. Jezus Christus heeft de erfenis al ontvangen en Hij zorgt nu al op een bijzondere manier voor de erfgenamen. In mysterieus mooie woorden zegt Jezus: wie actief gelooft ontvangt alles wat hij daarvoor nodig heeft. Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat gierigheid in het Nieuwe Testament net zo erg is als sexueel misbruik. Tijd voor een les over aards bezit: je werkt om ook te kunnen geven. 

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel