Orgel Bijbelboek

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Psalmen 91:11-12

Nieuws

Terug naar overzicht

Opeens alles anders in De Wegwijzer


Datum: 30 juni 2020

Zondag 5 juli leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Opeens was alles anders. De politiek werd totaal beheerst door het stikstof vraagstuk, en met de toekomst van de aarde. Corona kwam, en opeens was alles anders. Iedereen was bezig met overleven! In Exodus 32 mist het volk haar leidsman Mozes. En de God van Mozes die steeds voorop ging. Aäron is nu de leider. Laat hem een beeld maken van Zijn God en het vereren. En dan zo snel mogelijk verder! Aäron doet het. Hij maakt het gouden kalf! Onmiddellijk stuurt God Mozes naar Aäron. Je weet toch dat God geen beelden wil. Opeens is alles anders!

's Avonds om 18:30 uur leidt ds. W.J. van Gent uit Ouderkerk a/d Amstel de dienst. Jezus’ blik verandert mensen! In deze dienst staat centraal hoe Jezus naar mensen kijkt. Wij bespreken vaak de vraag, hoe wij naar Jezus kijken. Maar de omgekeerde blikrichting is pas écht beslissend! Daarover horen we vanuit het verhaal over de belastingambtenaar Zacheüs die Jezus wilde zien. Zijn leven veranderde radicaal toen bleek dat Jezus vooral hém wilde zien.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel