Bijbelboek Orgel

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan

Johannes 3:5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over zuiverheid


Datum: 22 juni 2020

Op zondag 28 juni leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 18:30 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

In Handelingen 12 is een discipel door de toenmalige koning Herodes ter dood gebracht. De geestelijke leiders hebben daar waardering voor. Dus neemt Herodes ook Petrus gevangen. We zijn dan een jaar na het Paasfeest van de opstanding. Een van discipelen komt vanaf dat moment samen met anderen om te bidden voor de voortgang van het werk van Christus en dus de bevrijding van Petrus. Adembenemend hoe ze zich bewust zijn van de betrokkenheid en de macht van Christus. Indrukwekkend hoe ze toegewijd zijn aan het werk van Christus. Minutieus beschrijft Petrus vol verbazing hoe een engel van Christus hem bevrijd heeft. Die gerichtheid op de voorgang van het werk van Christus. Herkent u dat bij Christenen? Herkennen Christenen dit zelf?

's Avonds is de kerntekst Mattheus 5 vers 8 en het thema: Zuiverheid. Een vergeten element uit het onderwijs van Christus. In een klimaat wat bol staat van zelfingenomenheid spreekt Jezus over: zalig de reinen van hart. Het is duidelijk dat ook in relatievorming en -ontwikkeling zuiverheid zo van belang is. Eigenlijk afschuwelijk om intiem te zijn met iemand die niet eerlijk is of ongebonden wil blijven. En wie bepaalt wat zuiver is of eerlijk? Wie eerlijk bezig is met de beloften en aanwijzingen van Christus wordt zuiver in de omgang met Hem en met zijn naaste.

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel