Bijbelboek Orgel

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over huwelijk als bedoeling en als zegen


Datum: 15 juni 2020

Op zondag 21 juni leidt P.G. Oskamp van de Hervormde Gemeente te Waverveen de dienst om 10 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Jesaja 55 is één van die bijzonder mooie hoofdstukken uit de profetie van Jesaja. Bekend en geliefd is de uitnodiging tot het heil, waarmee hoofdstuk 55 begint. Maar ook het slot, dat centraal zal staan, is heel rijk aan inhoud: Een heerlijk visioen van de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische Ballingschap. Maar ook een universeel perspectief voor de toekomst van Gods schepping. En niet te vergeten een actuele boodschap voor de gelovigen van nu. Gods volk zal in vreugde uittrekken en in vrede geleid worden.

's Avonds leidt ds. G. Vos de dienst om 18:30 uur, met het thema: Huwelijk als bedoeling en als zegen. Wat zegt Christus over de oorspronkelijke bedoeling van het huwelijk? Hoe maakt Christus door zijn onderwijs en door zijn Geest ons huwelijk tot meer zegen? In de coronatijd vierden br. en zr. Rensen hun 65 jarig huwelijksfeest. "Een wonder en een zegen". 

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. 

Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel