Orgel Bijbelboek

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Filippenzen 2:5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over vruchten van de Geest


Datum: 01 juni 2020

Zondag 7 juni leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn de diensten om 10 uur en 18:30 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de diensten online kunt volgen.

's Morgens gaat het over Galaten 5:22. Op Pinksteren viert de kerk dat de Heilige Geest is uitgestort in deze wereld. Daarmee is niet gezegd dat de Heilige Geest voordien niet werkte. Het nieuwe en verblijdende is dat de Heilige Geest nu mensen vanuit Christus vernieuwt en met Hem verbindt. We lezen van allerlei verschijnselen waar dat mee gepaard kan gaan, zoals spreken in vreemde talen en gaven van genezing. Maar het belangrijkste is dat ze het niet langer hoeven te hebben van wat ze er zelf van maken, maar dat de Geest vrucht doet groeien in hun leven, met liefde voorop.

's Avonds is de tekst Psalm 27:1, wat begint met een blijde uitroep: ‘De HERE is mijn licht en mijn heil!’ ‘Licht’ herinnert aan het eerste woord dat God spreekt, tegen de duisternis, de leegte, de onherbergzaamheid in. God zegt het niet alleen, Hij is zelf licht! En ‘heil’ – daar zit de naam Jezus in. Bij deze God wil de dichter kind aan huis zijn, om zijn vriendelijkheid van alle kanten te zien. Psalm 27 eindigt met een blik in de afgrond, een donkere toekomst. Hij moet er niet aan denken dat hij verder zou moeten, zonder te kunnen en mogen geloven dat hij de goedheid van God zou zien. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel