Orgel Bijbelboek

De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Johannes 20:25

Nieuws

Terug naar overzicht

Vergeving en genezing van een verlamde man


Datum: 10 februari 2020

16 februari leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.
's Morgens gaat het over de vergeving en genezing in Mattheus 9 vers 2. Zoon, uw zonden zijn u vergeven, zegt Jezus tegen een verlamde man. De omstanders denken: staat God daar nu wel achter? Zijn het niet loze woorden? Daarom zegt Jezus: sta op en ga naar huis. Ja, nu moeten ze woorden over vergeving geloven. God staat er achter. Dat belooft wat in de toekomst. Wanneer Christus zegt: laat de aarde nieuw worden en laat de gelovigen binnenkomen!
's Middags om 17 uur gaat de preek over Efeziërs 6 vers 1-4. Overbekend zijn de woorden uit de tien geboden, dat de kinderen hun ouders moeten eren. Maar dat de ouders als rentmeesters van Christus om moeten gaan met hun kinderen, daar hoor je minder over terwijl het vaker voorkomt in de Bijbel.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel