Orgel Bijbelboek

Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Psalmen 125:1

Nieuws

Terug naar overzicht

Een herstelde relatie met God door gebed


Datum: 21 oktober 2019

 Zondag 27 oktober leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. In het boek Richteren staat dat God genereus helpt na berouw, keer op keer. In Samuel 5 en 6 zijn de Israëlieten opnieuw de weg kwijt, en de Filistijnen vallen het land binnen. Tot erkenning komt het niet. Over gebed lezen we niet. Nee, men neemt een voorwerp uit de tempel mee. God zelf zorgt ervoor dat de Filistijnen dat voorwerp terugsturen, en dat de Israëlieten de relatie weer aangaan. Dat is ook belangrijk voor ons. Niet hannesen met voorwerpen, maar bidden!

Om 17 uur leidt ds. S. Otten van de CGK Elimkerk in Papendrecht de dienst. De Schriftlezing is Efeze 4:1-16 en het thema: Ingeschakeld. Steeds meer mensen haken af. De uitval door burn-out van werknemers is schrikbarend. Anderen moeten zien rond te komen van de Bijstand. Ouderen komen niet meer mee. Met een AOW-tje alleen red je het niet. Voor een gemiddeld huis moet je een bovengemiddeld inkomen hebben. Velen leven in een kleine kring. Juist was er de 'Week van Eenzaamheid'. Allemaal negatief. Doop die week om tot 'Week van de Verbondenheid'. En zorg er voor dat anderen en jijzelf weer worden 'ingeschakeld'. Dat is: Dat jij en zij erbij horen! En: mee mogen doen! Daarover schrijft Paulus in de Bijbel- Efeze 4:1-16. Hij gebruikt het beeld van 'het lichaam en de ledematen'. Elk onderdeel van je lichaam is anders, toch zijn ze verbonden en...ieder lichaamsdeel is nodig. De leiders van de gemeente, de kerkenraadsleden, hebben als taak al die leden van de gemeente aan elkaar te lussen. Zo houd je elkaar vast en bouw je elkaar op in geloof en leven met God en met elkaar. Wees welkom en laat je inschakelen!

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel