Bijbelboek Orgel

Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Spreuken 3:5-6

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een nieuw leven


Datum: 09 september 2019

Zondag 15 september leidt ds. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Er is dan voorbereiding op het Heilig Avondmaal, de Schriftlezing is Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4. Paulus is in dit gedeelte heel duidelijk over de kern van het geloof. Jezus nam ons oude, zondige leven mee in het graf. Het is weg, voor altijd. Daarna werd Jezus door Gods kracht opgewekt tot nieuw leven. Daaruit nam Hij voor Gods kinderen een nieuw leven mee. Een leven van vrede met God. Maar ook: onder leiding van Christus geest het nieuwe leven doen. Een worsteling. In de rest van de brief geeft Paulus heel praktische voorbeelden.

's Middags om 17 uur leidt ds. L.J. Koopman uit Westzaan de dienst. Bidden is niet specifiek christelijk. In vrijwel alle godsdiensten wordt gebeden. En ook als je niet gelooft, dan heb je misschien ook wel eens een schietgebedje gedaan. Sommige mensen ervaren enorme steun in het gebed. Maar er zijn ook mensen die God vaarwel hebben gezegd omdat God niet deed wat zij van Hem verwachtten. Zowel christenen als niet christenen kunnen enorm worstelen met onverhoorde gebeden; dat gaan we niet zomaar oplossen in één eredienst. Maar het maakt nogal verschil welk beeld je van God hebt, en welke verwachtingen je van Hem hebt. Daarom gaan we samen luisteren naar woorden van Jezus uit Markus 9: 14 - 29.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel