Orgel Bijbelboek

Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

Matthe├╝s 13:13

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een sterke toren


Datum: 20 augustus 2019

Zondag 25 augustus leidt ds. G. Vos de morgendienst om 10:00 in De Wegwijzer. De preek gaat over Kolossenzen 1. Paulus dankt de Here voor de gemeente van Kolosse, ontstaan uit de prediking van Epafras die op dat moment bij hem in Rome verbleef. Paulus was persoonlijk nog nooit in Kolosse geweest, een stad in Klein-Azië (Turkije). Paulus hoorde over hun geloof in Christus en hun onderlinge liefde. Dat veranderde toen er een nieuwe leer kwam. De mensen leefden minder uit Christus en meer voor de show. Dit was dan ook (vers 9) de reden dat Paulus en Timotheus niet ophouden voor hen te bidden én de Heer te vragen dat zij met ”kennis van Zijn wil” vervuld zouden worden. De kennis van Zijn wil werkt namelijk uit dat zij vrucht dragen, meer kennis zullen krijgen en daardoor zullen leven naar Christus’ wil.

Om 18:30 uur leidt ds. J. van der Wal uit Baarn de dienst en preekt over een tekst uit het Oude Testament: Spreuken 18:10 - de naam van de HERE als een sterke toren. Als mensen zijn we kwetsbaar: zomaar kan van alles in je leven gebeuren. Geloven in God betekent niet dat je daarvan gevrijwaard bent. Wat betekent dat ‘veilig bij God’ dan wel?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel